IKA is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en staat als publieke investeerder in voor de lokale verankering van strategische participaties in de energiesector.

Ika heeft een belang in 8.300 km hoogspanningsleidingen en 12.000 km leidingen voor gasvervoer, 104 windturbines en 17.000 zonnepanelen.

Lees meer over onze missie en activiteiten

Project in de kijker

Zes windturbines van Storm en ENGIE in Retie feestelijk ingehuldigd

Het windpark is een toonbeeld van een goede samenwerking tussen ontwikkelaars en lokale overheden. Het resultaat is een samenwerking tussen windparkontwikkelaars Storm en ENGIE met het publiek-private partnerschap Wind4Flanders. Ze bouwden elk drie windturbines, die in het najaar van 2021 in gebruik werden genomen.

Meer info over dit project